Excel - klávesové zkratky

Často používané klávesové zkratky Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v Excel.
Akce Klávesová zkratka
Zavření sešitu Ctrl+W
Otevření sešitu Ctrl+O
Přechod na kartu Domů Alt+Ů
Uložení sešitu Ctrl+S
Kopírování Ctrl+C
Vložení
Autor: Jozef Behanec Aug 3, 2021, 14:27:18